Nguồn máy tính Dragon 350w

Giá: Liên hệ

Nguồn Dragon 350W
Công suất thực 75%
Bảo hành 3 tháng